هزينه هاي زايمان طبيعي به صورت آزاد و بيمه با يك شب بستري در اتاق معمولي مبلغ 80.000.000 ريال مي باشد و در صورت انتخاب اتاق خصوصي مبلغ 90.000.000 ريال و با يك شب بستري در اتاق ديپلمات 110.000.000 ريال برآورد مي شود.

هزينه هاي زايمان سزارين با يك شب بستري به صورت آزاد و بيمه مبلغ 100.000.000 ريال مي باشد و در صورت انتخاب اتاق خصوصي مبلغ 120.000.000 ريال و با يك شب بستري در اتاق ديپلمات 140.000.000 ريال برآورد مي شود.

توضيحات:
الف: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك نوزادان پرونده جداگانه تشكيل شده و هزينه ها براي بيماران خصوصي به صورت آزاد محاسبه خواهد شد
ب: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك متخصص نوزادان، پرونده جداگانه اي تشكيل شده و دريافت معرفي نامه مجدد نيز به نام نوزاد الزامي مي باشد
ج: هزينه هاي فوق به صورت تقريبي مي باشد.
د: بيمه هاي طرف قرارداد، جهت اقامت بيشتر از 24 ساعت (بانظر پزشك معالج) تعهدي در قبال پرداخت هزينه ها ندارند
ه: لطفا هنگام پذيرش بيمار در بيمارستان حتماً نوع بيمه طرف قرارداد بيمارستان مشخص گردد در غير اين صورت بيمارستان هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد
و: در صورتي كه در حين عمل سزارين نياز به انجام عمل ديگري با صلاحديد پزشك باشد تاييد آن عمل بر روي معرفي نامه بيمار تا قبل از ترخيص الزامي مي باشد

- هزينه اتاق خصوصي وVIPدرتعهد بيمه ها نمي باشدو مابه التفاوت آن برعهده بيمه شده مي باشد.
- هزينه اتاق خصوصي معمولي فقط درتعهد بانكها مي باشد.
- - هزينه اتاق خصوصي وVIPدرتعهد بيمه ها نمي باشدو مابه التفاوت آن برعهده بيمه شده مي باشد.
- هزينه اتاق خصوصي معمولي فقط درتعهد بانكها مي باشد.
 
آمار بازدید
  • کل بازدید : 34575099
  • بازدید امروز : 3893
  • بازدید دیروز : 9480
  • بازدید این ماه : 252088