بخش مراقبت‌های ویژه یا ICU بخش‌ تخصصی بیمارستان است كه دارای تجهیزات نظارتی پیشرفته بوده و شامل دو بخش ICU داخلی،  ICU جراحی و اتاق ایزوله مي باشد. در اين بخش بیماراني که نیاز به مراقبت های ویژه و خاص دارند از جمله بيماران دچار آسيب هاي مغزي، تصادفي، جراحی و داخلی در این بخش بستری و تحت مراقبت و درمان قرار مي گيرند.

 
برچسب ها : آتیه ، بیمارستان آتیه ، ICU