بخش فیزیوتراپی بيمارستان آتیه با بهره گیری از كادري مجرب و تجهيزات پيشرفته پذيراي شما طبق توضيحات ذيل مي باشد.
اهم فعاليت هاي مرکز فیزیوتراپی آتیه:
فیزیوتراپی در بیماران دچار آسيب هاي عضلاني- اسكلتي 
فیزیوتراپی در بیماران مغز و اعصاب
فیزیوتراپی تخصصی دست
فیزیوتراپی در بیماری های زنان و زایمان
فیزیوتراپی در بیماران قلب و تنفس
فیزیوتراپی در سوختگی ها
و آب درماني
همچنین این بخش برای بیمارانی که به دلیل وجود محدودیت ها قادر به حضور در بخش فیزیوتراپی نیستند امکانات ارائه خدمات در منزل را فراهم ساخته است.

 ساعت کار بخش فیزیوتراپی:
مراجعین سرپایی:کلیه ایام هفته به استثناء تعطیلات رسمی از ساعت 7 لغایت 21
بیماران بستری: کلیه ایام هفته به انضمام روزهای تعطیل