کتابخانه دکتر سعید بحرینی

کتابخانه واقع در طبقه هفتم بیمارستان می باشد که دارای چندین سیستم رایانه جهت اتصال به اینترنت و wireless برای استفاده پزشکان است در حال حاضر سیستم جدید کتابخانه با 700 عنوان کتاب فارسی و 300 جلد انگلیسی شامل کتابهای جدید و به روز از قبیل عمومی ، پزشکی ، پرستاری و ژورنالهای جدید مورد استفاده پزشکان و پرسنل می باشد و نیز کتابخانه دیجیتالی با بیش از چندین کتاب در سیستم کتابخانه دیجیتال موجود می باشد که در آن  انواع کتابهای پرستاری ، پزشکی ، ارتوپدی و پخش فیلمهای اعمال جراحی و غیره ... موجود بوده و مورد استفاده پزشکان است.