- سيني رژيمي

بسته ۲۴ ساعته ۱۰۰۰ کالری 

استیک، املت قارچ، صبحانه (پنیر، شیر یک نفره، یک عدد نان بروتچن)، میان وعده (میوه) / ۲۲۰,۰۰۰ تومانبسته ۲۴ ساعته ۱۲۰۰ کالری 

استیک، املت قارچ، صبحانه (پنیر، شیر یک نفره، یک عدد نان بروتچن)، میان وعده (میوه)/ ۲۴۵,۰۰۰ تومان


بسته ۲۴ ساعته ۱۵۰۰ کالری 

استیک، املت قارچ، صبحانه (پنیر، شیر یک نفره، یک عدد نان بروتچن)، میان وعده (میوه) / ۲۶۵,۰۰۰ تومان
 

- چلوكباب

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله، یک پرس برنج ایرانی، گوجه کبابی، به همراه سالاد فصل، ماست ساده ۱۰۰ گرمی/ ۱۶۰,۰۰۰ تومان


چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب گوشت گوساله و سینه مرغ زعفرانی، یک پرس برنج ایرانی، گوجه کبابی، به همراه سالاد فصل، ماست ساده ۱۰۰ گرمی / ۱۶۰,۰۰۰ تومان


چلو کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، یک پرس برنج ایرانی، گوجه کبابی، به همراه سالاد فصل، ماست ساده ۱۰۰ گرمی / ۱۲۵,۰۰۰ تومان


چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، یک پرس برنج ایرانی، گوجه کبابی، به همراه سالاد فصل، ماست ساده ۱۰۰ گرمی/ ۱۲۵,۰۰۰ تومان 

- خوراك

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله، دورچین: گوجه کبابی، سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۱۹۰,۰۰۰ تومانخوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب گوشت گوساله و سینه مرغ زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۱۳۰,۰۰۰ تومان

 

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۱۰۰,۰۰۰ تومان


خوراک ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سوخاری

یک عدد ماهی قزل آلا سوخاری، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۱۱۰,۰۰۰ تومان


خوراک ماهیچه

خوراک ماهیچه گوسفندی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۲۴۰,۰۰۰ تومان


خوراک مرغ (ران)

ران مرغ سس پز، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/۹۶,۰۰۰ تومان


خوراک مرغ (سینه)

سینه مرغ سس پز، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۹۶,۰۰۰ تومان


خوراک میگو سوخاری

میگو سوخاری، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۱۶۵,۰۰۰ تومانخوراک میگو کبابی

میگو کبابی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۱۶۵,۰۰۰ تومان


- غذاي پرسي

خوراک کیویسکی

سینه مرغ سرخ شده پر شده با سبزیجات و پنیر پیتزا، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۹۶,۰۰۰ تومان

خوراک رولت گوشت

مخلوط گوشت چرخ کرده گوساله و گوسفندی رل شده با سبزیجات، تخم مرغ و جعفری، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک رولت مرغ

سینه مرغ چرخ کرده رل شده با سبزیجات، تخم مرغ و جعفری، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۸۵,۰۰۰ تومان


خوراک استیک

خوراک استیک، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک شامی

خوراک شامی، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۷۲,۰۰۰ تومان

کتلت مرغ

کتلت مرغ، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/۶۵,۰۰۰ تومان


کتلت گوشت

کتلت گوشت، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/۸۰,۰۰۰ تومان

کوکو سیب زمینی

کوکو سیب زمینی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۵۰,۰۰۰ تومان

کوکو سبزی

کوکو سبزی، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۵۰,۰۰۰ تومانشنیسل مرغ

یک عدد سینه مرغ شنیسلی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۹۵,۰۰۰ توماناملت قارچ

۲ عدد تخم مرغ، قارچ، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/۶۰,۰۰۰ تومان


املت مرغ

۲ عدد تخم مرغ، مرغ، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/۷۰,۰۰۰ تومان


املت گوشت

۲ عدد تخم مرغ، گوشت، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ ۸۰,۰۰۰ تومان

- غذاي ايراني

سبزی پلو با ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی، یک پرس سبزی پلو با برنج ایرانی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی  /  ۱۳۵,۰۰۰ تومان


سبزی پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ کرده، یک پرس سبزی پلو با برنج ایرانی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی /  ۱۳۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

ران مرغ سس پز، یک پرس زرشک پلو با برنج ایرانی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی/ ۹۶,۰۰۰ تومان


زرشک پلو با مرغ (سینه)

سینه مرغ سس پز، یک پرس زرشک پلو با برنج ایرانی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی/ ۹۶,۰۰۰ تومان


سبزی پلو با ماهیچه

خوراک ماهیچه گوسفندی، یک پرس سبزی پلو با برنج ایرانی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی/ ۲۴۰,۰۰۰ تومان

- پيش غذا

آش جو / ۴۵۰ گرم آش جو/ ۳۵,۰۰۰ تومان


سوپ ورمیشل/ ۴۵۰ گرم سوپ ورمیشل/ ۲۵,۰۰۰ تومان

سوپ ورمیشل کم کالری / ۴۵۰ گرم سوپ ورمیشل کم کالری / ۲۵,۰۰۰ تومان

- نوشيدني

نوشابه قوطی کوکاکولا/ ۳۳۰ میلی لیتر/ ۸,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا/ ۳۳۰ میلی لیتر/ ۸,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو/ ۳۳۰ میلی لیتر/ ۸,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت/ ۳۳۰ میلی لیتر/ ۸,۵۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک میهن/ ۳۳۰ میلی لیتر/ ۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک/ ۰.۵ لیتر / ۴,۰۰۰ تومان

آمار بازدید
  • کل بازدید : 37820011
  • بازدید امروز : 920
  • بازدید دیروز : 12777
  • بازدید این ماه : 52886