- سيني رژيمي


بسته ۲۴ ساعته ۱۰۰۰ کالری 

استیک، املت قارچ، صبحانه (پنیر، شیر یک نفره، یک عدد نان بروتچن)، میان وعده (میوه) / 900,000 تومانبسته ۲۴ ساعته ۱۲۰۰ کالری 

استیک، املت قارچ، صبحانه (پنیر، شیر یک نفره، یک عدد نان بروتچن)، میان وعده (میوه)/ 980,000 تومان


بسته ۲۴ ساعته ۱۵۰۰ کالری 

استیک، املت قارچ، صبحانه (پنیر، شیر یک نفره، یک عدد نان بروتچن)، میان وعده (میوه) / 1050.000 تومان
 

- چلوكباب

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله، یک پرس برنج ایرانی، گوجه کبابی، به همراه سالاد فصل، ماست ساده ۱۰۰ گرمی/ 500.000 تومان


چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب گوشت گوساله و سینه مرغ زعفرانی، یک پرس برنج ایرانی، گوجه کبابی، به همراه سالاد فصل، ماست ساده ۱۰۰ گرمی / 420.000 تومان


چلو کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، یک پرس برنج ایرانی، گوجه کبابی، به همراه سالاد فصل، ماست ساده ۱۰۰ گرمی / 300.000 تومان


چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، یک پرس برنج ایرانی، گوجه کبابی، به همراه سالاد فصل، ماست ساده ۱۰۰ گرمی/ 280.000 تومان 

- خوراك

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله، دورچین: گوجه کبابی، سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 440.000 تومانخوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 240.000 تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب گوشت گوساله و سینه مرغ زعفرانی، دورچین: گوجه کبابی، سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 350.000 تومان

 

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/260.000 تومان


خوراک ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 200.000 تومان

خوراک ماهی قزل آلا سوخاری

یک عدد ماهی قزل آلا سوخاری، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 300.000 تومان


خوراک ماهیچه

خوراک ماهیچه گوسفندی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 45۰,۰۰۰ تومان


خوراک مرغ (ران)

ران مرغ سس پز، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/210.000 تومان


خوراک مرغ (سینه)

سینه مرغ سس پز، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 210.000 تومان


خوراک میگو سوخاری

میگو سوخاری، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 430.000 تومانخوراک میگو کبابی

میگو کبابی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 430.000 تومان


- غذاي پرسي

خوراک کیویسکی

سینه مرغ سرخ شده پر شده با سبزیجات و پنیر پیتزا، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 260.000 تومان

خوراک رولت گوشت

مخلوط گوشت چرخ کرده گوساله و گوسفندی رل شده با سبزیجات، تخم مرغ و جعفری، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 250.000 تومان

خوراک رولت مرغ

سینه مرغ چرخ کرده رل شده با سبزیجات، تخم مرغ و جعفری، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 240.000 تومان


خوراک استیک

خوراک استیک، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/440.000 تومان

خوراک شامی

خوراک شامی، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 190.000 تومان

کتلت مرغ

کتلت مرغ، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/160.000 تومان


کتلت گوشت

کتلت گوشت، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/175.000 تومان

کوکو سیب زمینی

کوکو سیب زمینی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 130.000 تومان

کوکو سبزی

کوکو سبزی، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 130.000 تومانشنیسل مرغ

یک عدد سینه مرغ شنیسلی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 260.000 توماناملت قارچ

۲ عدد تخم مرغ، قارچ، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/120.000 تومان


املت مرغ

۲ عدد تخم مرغ، مرغ، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/170.000 تومان


املت گوشت

۲ عدد تخم مرغ، گوشت، دورچین: سبزیجات پخته شده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی، یک عدد نان بروتچن/ 190.000تومان

- غذاي ايراني

سبزی پلو با ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی، یک پرس سبزی پلو با برنج ایرانی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی  /  350.000 تومان


سبزی پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ کرده، یک پرس سبزی پلو با برنج ایرانی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی /  350.000 تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

ران مرغ سس پز، یک پرس زرشک پلو با برنج ایرانی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی/ 260.000 تومان


زرشک پلو با مرغ (سینه)

سینه مرغ سس پز، یک پرس زرشک پلو با برنج ایرانی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی/ 260.000 تومان


سبزی پلو با ماهیچه

خوراک ماهیچه گوسفندی، یک پرس سبزی پلو با برنج ایرانی، دورچین: سبزیجات پخته شده، سیب زمینی سرخ کرده، زیتون، سالاد فصل، یک عدد ماست ساده ۱۰۰ گرمی/ 500.000 تومان

- پيش غذا

آش جو / ۴۵۰ گرم آش جو/ 85,۰۰۰ تومان


سوپ ورمیشل/ ۴۵۰ گرم سوپ ورمیشل/ 50.000 تومان

سوپ ورمیشل کم کالری / ۴۵۰ گرم سوپ ورمیشل کم کالری / 70.000 تومان

- نوشيدني

نوشابه قوطی کوکاکولا/ ۳۳۰ میلی لیتر/ 22.000 تومان

نوشابه قوطی فانتا/ ۳۳۰ میلی لیتر/ 22.000 تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو/ ۳۳۰ میلی لیتر/ 22.000 تومان

نوشابه قوطی اسپرایت/ ۳۳۰ میلی لیتر/ 22.000 تومان

دوغ بطری کوچک میهن/ ۳۳۰ میلی لیتر/ 15.000 تومان

آب معدنی کوچک/ ۰.۵ لیتر / 10.000 تومان