كارگاه هاي بارداري بيمارستان آتيه به صورت ماهانه با حضور فوق تخصص و متخصصان زنان و زايمان، نوزادان، ماما، روانشناس كودك، كارشناس تغذيه و شيردهي برگزار مي شود. 
 
مهمترين عناوين كارگاه ها:
- مراقبت هاي بهداشتي در دوران بارداري
- روش هاي صحيح شيردهي
- تغذيه صحيح در دوران شيردهي
- نكات كليدي تغذيه در دوران بارداري
- مراحل رشد جنين 
- مراقبت از نوزاد در روزهاي اول پس از تولد
- نقش پدر در تربيت فرزند
- سلامت رواني و جسمي مادر
- توضيحاتي در خصوص روز زايمان  
و پرسش و پاسخ ....
 
 
 
شماره هاي تماس: 
88367185 -88367182 روابط عمومي بيمارستان آتيه