مانیتور بیماران جهت جلوگیری از صدمات قلبی در بیماران قلبی، آماده نمودن بیماران جهت انجام آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی مراقبت هاي بعد از آن، انجام اکو، تست ورزش، مراقبت ويژه از بيماران قلبي و ... از جمله خدماتي است كه در بخش CCU انجام مي شوند