بيمارستان آتيه
                                           بخش شاك ويو تراپي ESWT CLINIC
 درمان جوش نخوردگي استخوان
درمان دير جوش خوردگي استخوان
درمان AVN ( نكروز سر استخوان ران )
يكي از مشكلات پيش آمده براي بيماران كه دچار شكستگي استخوان شده و تحت عمل جراحي قرار مي گيرند ، عدم جوش خوردگي يا تاخير در جوش خوردن استخوان است كه باعث نگراني هم پزشك و هم بيمار مي گردد.
علل جوش نخوردن يا تاخير در جوش خوردن استخوان متعدد هستند و علت واحدي نمي توان براي آن قايل شد و گاها اصلا  نمي توان علتي براي آن يافت . در اين موارد پزشك بايستي براي تسريع در جوش خوردن استخوان اقدامات درماني را شروع نمايد.
يكي از جديدترين اقدامات درماني جهت تسريع در جوش خوردگي استخوان ( معمولا استخوانهاي اندام فوقاني و تحتاني ) شاك ويو تراپي است.
شاك ويو تراپي چيست ؟ در اين روش با كمك امواج مافوق صوت  ناحيه اي كه نياز به درمان دارد، تحريك شده و باعث آزاد شدن فاكتورهايي مي شودكه منجر به رشد و جوش خوردگي مي شود . همچنين با ايجاد ميكروفراكچر در اين نواحي باعث تحريك استخوان سازي مي گردد .
روشي كه در اين مركز مورد استفاده قرار مي گيرد استفاده از امواج شاك ويو با انرژي و شدت بالاست كه به كمك دستگاه بزرگ Dornier Delta ساخت كشور آلمان صورت مي گيرد . نمونه كوچكتر اين دستگاه در كلينيك هاي فيزيوتراپي موجود است كه انرژي پايين تري توليد كرده و براي صدمات جزيي و انتزيوپاتي ها  استفاده مي شود و چون قادر به توليد انرژي بالا نيست عملا جهت درمان جوش نخوردگي استخوان كاربردي ندارد.
روش كار : به علت اينكه شاك ويوتراپي با انرژي بالا دردناك مي باشد ، لازم است كه در حين عمل به بيماران مسكن تزريق گردد . همچنن در اين روش برخلاف شاك ويوتراپي با انرژي پايين  دستگاه مجهز به سونوگرافي و فلوروسكوپي ( X-Rey ) مي باشد كه با كمك آنها مي توان محل دقيق ناحيه مبتلا را رويت نموده و با متمركز نمودن امواج در محل شكستگي بصورت دقيق درمان را انجام داد .
معمولا براي رسيدن به نتايج مطلوب ، عمل در دو جلسه و با فاصله يك هفته انجام ميگردد .
نتايج حاصله از اين روش حدود 60 تا 70 درصد است و مي توان انتظار داشت كه از هر 10 بيمار مراجعه كننده 6 تا 7 نفر درمان شوند.
 

عوارض جاني در اين روش مشاهده نشده است . تنها ممكن است بعد از انجام كار مقداري درد و كبودي ايجاد شود كه با گذشت زمان بهبود مي يابد.
بايد توجه داشت كه ناحيه مورد درمان بايستي كاملا بي حركت و ثابت باشد بنابراين در استخوانهايي كه در ناحيه شكستگي ثبات نداشته و تحرك داشته باشند بي اثر خوهد بود.
در بيماراني كه در ناحيه مورد نظر دچار عفونت فعال يا بدخيمي باشند يا زخمي وجود داشته باشد و يا اينكه بيمار دچار اختلالات خونريزي دهنده باشد ( انعقادي ) اين روش نبايستي انجام شود .
در مورد نكروز سراستخوان فمور ( AVN ) ، اين روش در تعداد زيادي از بيماران به كار رفته و باعث كاهش درد ، و كاهش پيشرفت بيماري و تا حدودي پسرفت بيماري شده است.
 
 
بيماران عزيز براي استفاده از اين روش درماني بايد مراحل زير را طي نمايند :
1- مراجعه به متخصص ارتوپدي و اخذ نامه معرفي به بخش شوك ويو تراپي 
2- مراجعه حضوري به كلينيك شاك ويو تراپي جهت ويزيت و تعيين وقت
لطفا هنگام مراجعه جهت تعيين وقت همه مدارك اعم از راديوگرافي و سي تي اسكن و ... را همراه بياوريد.
3- چون عمل با بيهوشي خفيف ( سودوآنالرژي) انجام مي شود بيماران بالاي 60 سال سن بايستي مشاوره قلب داشته باشند  
4- داروهاي رقيق كننده و ضدانعقاد خون يك هفته قبل و با نظر پزشك معالج بايستي قطع شود
5-اين روش درماني يك عمل سرپايي است و مدت زمان عمل يك ساعت مي باشد و پس از آن بيماران مرخص مي شوند

تلفن تماس:       
88086092  - 82722324