بخش سحر بخش بستري بيماران جراحي با امكان مانيتورينگ علائم حياتي و نظارت با ديد مستقيم مي باشد. بيماراني كه پس از جراحي به دليل سن بالا و يا فشار خون بالا نياز به دستگاه مانيتورينگ و دارند با دستور پزشك بيهوشي و يا پزشك قلب و يا پزشك معالج به بخش سحر منتقل مي­ شوند.
تمامي تخت ها در اين بخش مجهز به دستگاه مانيتورينگ، ساكشن سانترال و اكسيژن مي باشند. در طی دوره بستری برای هر بیمار یک پرستار مراقب تعيين خواهد شد كه وظیفه نظارت بر روند درمان و همچنین پس از بستری هماهنگی­های لازم جهت جراحي با پزشك و اتاق عمل را بر عهده خواهد داشت.