نام بيمارستان : بيمارستان آتيه
آدرس بيمارستان : شهرك قدس (غرب) – تقاطع بلوار فرحزادي و بلوار دادمان- بيمارستان آتيه
كد پستي : 1467773661
شماره تلفن : 82721

تاريخ تاسيس :  1377/11/15
نوع تخصص بيمارستان : جنرال
نوع فعاليت :  تشخيصي درماني
نوع مالكيت: خصوصي


كل مساحت زمين :4300 متر مربع
كل مساحت زير بنا  :  24000 متر مربع
تعداد طبقات ساختماني : 12 طبقه
محل فرود بالگرد :  نداريم


پست الكترونيكی: info@atiehhospital.ir
آدرس پایگاه اطلاع رسانی (سایت اینترنتی): www.atiehhospital.ir
پست الکترونیکی مدیریت جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات : info@atiehhospital.ir
 تلفن گويا : 82721