بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان مي باشد. همچنين نوزادان چند قلويي اعم از دوقلو، سه قلو و چهار قلو نيز بستري، تحت درمان و سپس ترخيص مي شوند.
 
  


 
   
 
برچسب ها : آتیه ، بیمارستان آتیه ، NICU