لطفاً با توجه به زمینه کاری، فرم مورد نظر را تکمیل کنید:
فرم درخواست کار ویژه کادر درمانی
فرم درخواست کار ویژه کادر غیردرمانی
فرم درخواست کار ویژه کادر خدماتی

اطلاعيه1:
بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني دفتر بهبود كيفيت و اعتبار بخشي به يك نفركارشناس واجد شرايط زير نيازمند است :
- حداقل مدرك تحصيلي ليسانس پرستاري يا مامايي
- َآشنائي كامل با فرآيندهاي باليني
- داراي حد اقل 5 سال سابقه كارباليني و تجربه يك دوره انجام ارزيابي ملي اعتبار بخشي
-آشنائي كامل به ICDL
- آشنائي با زبان و ترجمه متون انگليسي مرتبط 
- حداكثر سن 40 سال 
- آشنائي با استانداردهاي اعتباربخشي 
ارسال رزومه تا تاريخ 99.5.12 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com

اطلاعيه2:
كلينيك روانشناسي والد و كودك پورنگار وابسته به بيمارستان آتيه به يك نفر روانشناس بزرگسال يا كودك و نوجوان داراي مجوز از سازمان نظام روانشناسي جهت فعاليت در تهران با شرايط همكاري ايده ال نيازمند است:
  • حداقل مدرك : فوق ليسانس روانشناسي
  • حداقل سن : 35 سال
  • داراي تجربه باليني
ارسال رزومه تا تاريخ 99/5/12 به آدرس  kooshyar_mt@yahoo.com

اطلاعيه3:
بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني به يك نفر آقا واجد شرايط زير نيازمند است:
- مدير شبكه
- مسلط به VMWare, VCenter, Veem Backup Replication, HP Storage, Cisco Switches 
- حد اكثر سن 30 سال
- داراي سابقه كار مرتبط
ارسال رزومه تا تاريخ 99.5.12 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com