فهرست شرکت های بیمه تکمیلی و سازمان های طرف قرارداد با بیمارستان آتیه:

 • صندوق رفاه كيش
 • بانك تجارت
 • مجلس شوراي اسلامي
 • بانک رفاه کارگران
 • بانک سپه
 • كمك رسان
 • بانک صنعت و معدن
 • بانک کشاورزی
 • بانک مرکزی
 • بانک مسکن
 • بانک ملت
 • كانون سر دفتران و دفتر ياران
 • صندوق باز نشستگي صنعت نفت
 • سر مد
 • پانزده خرداد
 • قرض الحسنه مهر اقتصاد
 • نهاد رياست جمهوري
 • ايران - غير قلبي
 • البرز - غير قلبي
 • آسيا -غير قلبي
 • ما - غير قلبي
 • نوين
 • دانا- غير قلبي
 • معلم- غير قلبي
 • توسعه صادرات
 • كار آفرين
 • پارسيان
قابل توجه مراجعین محترم:
بر اساس موارد ذکر شده ممکن است وجوه نقدی از مراجعه کنندگان اخذ شود:
 1. سقف تعهد بیمه اعلام شده در برگ معرفی نامه سازمان طرف قرارداد صد درصد نباشد
 2. درصد فرانشیز در معرفی نامه سازمان طرف قرارداد قید شده باشد
 3. موارد خارج از تعهد و توافق شده با سازمان های طرف قرارداد وجود داشته باشد
 4. جهت کسب اطلاع بیشتر با امور قراردادهای بیمارستان (شماره تلفن داخلی 2214) تماس حاصل فرمائید.
 5. پذيرش بيمه هاي فوق منوط به پذيرفتن پزشك مي باشد