انواع خدمات سي تي اسكن اسپيرال با دستگاه مولتي ديتكتور از كليه اعضاي بدن و سي تي اسكنهاي اختصاصي مانند: سي تي آنژيوگرافي، سي تي ونوگرافي، سي تي اسكن تري فازيك كبدي،  سي تي اسكن سه بعدي Total spine،  3jointراديوگرافي ديجيتال،انجام كليه راديوگرافی هاي ديجيتال ساده و تخصصی( رنگي ) مانند: عكس رنگي از سيستم ادراري، دستگاه گوارش ( مري، معده، روده )، رحم و ضمائم و ... 

اهم فعاليت هاي بخش تصويربرداري آتیه:
 بخش تصویربرداری بيمارستان آتيه با دارا بودن مجهزترين دستگاههاي راديوگرافي ديجيتال، فلوروسكوپي، سي تي اسكن،‌ سونوگرافي، ماموگرافي، پانوركس وM.R.I همه روزه پذيراي مراجعين محترم مي باشد
خدمات سونوگرافی معمولی، داپلر رنگي،‌ سه بعدی، ترانس واژينال، آنومالي جنين، حاملگي و ...
انجام خدمات اينترونشن تحت گايد سونوگرافي و يا سي تي اسكن از جمله بيوپسي هاي مختلف ريه، كبد، استخوان و ..، درناژ آبسه، تخليه آسيت، PRT و ..  

انواع سرويس هاي ارائه شده در بخش MRI: 
MRS  اسپكتروسكوپي مغز 
MRU   تصويربرداري  از كليه ها و سيستم ادراري 
MRM  ماموگرافي ديناميك  و با تزريق  
MRCP  تصوير برداري از مجاري صفراوي و كيسه صفرا  
MR Entrography  جهت بررسي روده كوچك 
MSK بررسي استخوان ها و مفاصل
ام آر آي از جنين 
ام آر آي با بيهوشي 
ام آر آي دايناميك هيپوفيز 
MRV  مغز و اندام 
 
ساعت کار بخش تصويربرداري:
بخش تصويربرداری آتيه به صورت شبانه روز پذيرای مراجعه كنندگان مي باشد.

طرف قرارداد با بيماران سرپايي بخش تصويربرداري : 
بانك صنعت و معدن
بانك پارسيان حوادث
بانك پارسيان
مجلس شوراي اسلامي
بانك  كشاورزي
بيمه پانزده خرداد
بانك مركزي 
بانك صادرات
بانك سپه 
بانك ملت
بانك تجارت