انواع خدمات سي تي اسكن اسپيرال با دستگاه مولتي ديتكتور از كليه اعضاي بدن و سي تي اسكنهاي اختصاصي مانند :  سي تي آنژيوگرافي، سي تي ونوگرافي، سي تي اسكن تري فازيك كبدي،  سي تي اسكن سه بعدي Total spine،  3jointراديوگرافي ديجيتال،انجام كليه راديوگرافی هاي ديجيتال ساده و تخصصی( رنگي ) مانند : عكس رنگي از سيستم ادراري ، دستگاه گوارش ( مري ، معده ، روده ) ، رحم و ضمائم و ... 

اهم فعاليت هاي بخش تصويربرداري آتیه:
 بخش تصویربرداری بيمارستان آتيه با دارا بودن مجهزترين دستگاههاي راديوگرافي ديجيتال ، فلوروسكوپي ، سي تي اسكن،‌ سونوگرافي، ماموگرافي ، پانوركس وM.R.I همه روزه پذيراي مراجعين محترم مي باشد
خدمات سونوگرافی معمولی، داپلر رنگي،‌ سه بعدی، ترانس واژينال، آنومالي جنين، حاملگي و ...
انجام خدمات اينترونشن تحت گايد سونوگرافي و يا سي تي اسكن از جمله بيوپسي هاي مختلف ريه، كبد، استخوان و ..، درناژ آبسه، تخليه آسيت، PRT و ..  

انواع سرويس هاي ارائه شده در بخش MRI: 
MRS  اسپكتروسكوپي مغز 
MRU   تصويربرداري  از كليه ها و سيستم ادراري 
MRM  ماموگرافي ديناميك  و با تزريق  
MRCP  تصوير برداري از مجاري صفراوي و كيسه صفرا  
MR Entrography  جهت بررسي روده كوچك 
MSK 
ام آر آي از جنين 
ام آر آيبا بيهوشي 
ام آر آي دايناميكهيپوفيز 
ام آر آيپروستات
MRV  مغز و اندام 
 
ساعت کار بخش تصويربرداري:
بخش تصويربرداری آتيه (بجز واحدM.R.I كه از ساعت 7 صبح تا24  و جمعه ها از ساعت 9 صبح تا 19 مي باشد)، به صورت شبانه روز پذيرای مراجعه كنندگان مي باشد.

طرف قرارداد با بيماران سرپايي بخش تصويربرداري : 
بانك صنعت و معدن  - بانك پارسيان حوادث– بانك پارسيان – صندوق رفاه كيش – مجلس شوراي اسلامي – بانك  كشاورزي- بيمه پانزده خرداد – بانك مركزي – بانك صادرات – بانك سپه – بانك ملت –بانك تجارت