15 دي ماه تا 30 دي ماه بسيج ملي تغذيه سالم
 
هر سال بسيج ملي تغذيه با هدف فرهنگسازي و اصلاح الگوي تغذيه جامعه و كاهش شيوع عوامل خطر تغذيه اي بيماري هاي غير واگير از جمله كاهش مصرف قند، نمك و چربي، افزايش مصرف ميوه، سبزي و حبوبات و پيشگيري از كنترل وزن و چاقي در سطح كشور برگزار مي شود.
شعار امسال:
"چاقي تهديد سلامت امروز و فردا، مراقب باشيد"