atlsکه یک زبان مشترک درتمام جهان برای درمان بیماران ترومایی است که اولین دوره افتتاحیه این دوره در تاریخ  2 – 4 دسامبر برابر با 11 – 13 آذر ماه سال 90 با حضور اساتید داخلی وخارجی و 16 نفر پزشک شرکت کننده برگزار گردید. 9 نفر از پزشکان شرکت کننده موفق به گذراندن  instructor course  شدند و تحت عنوان instructor candidate معرفی شدند .
دو نفر از این پزشکان که ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز در این دوره ها حضر داشتند پس از کسب این موفقیت، با پی گیری فراوان و با همکاری مدرسین دوره atls  در تهران پایه گذاری این دوره  در شهر شیراز شدند .


 این دوره در تاریخ  27 – 29 اردیبهشت سال جاری  ، توسط مرکز تحقیقات ترومای شیراز در سالن های سینا و صدرا با حضور اساتید دوره  atls  مطابق با استانداردهای بین المللی انجمن جراحان برگزار شد . در این دوره علاوه بر سخنرانی در مورد مباحث     initial assessment , air way , shock , … هفت  skil stations   مرتبط با مباحث سخنرانی اجرا گردید.
در بعد از ظهر روز اول تمامی شرکت کنندگان طی چهار گروه چهار نفری در اطاق عمل حیوان اعمال جراحی اورژانسی را برروی حیوان سگ تمرین نمودند، شامل :
Diagnostic peritoneal lavage
Chest decompression
Peri cardio centesis
Cri cothyroido tomy


در روز سوم دوره کلیه شرکت کنندگان نیز در امتحان کتبی و عملی این دوره شرکت نمودند و 14 نفر موفق به دریافت مدرک بین المللی انجمن جراحان گردیدند.
 
برچسب ها : ATLS