دوره سوم كارگاه آموزشي CTO Bootcamp  در بيمارستان آتيه، جمعه 17 آذر توسط  دكتر آرسيس احمديه  و دكتر جلال نوروزي با همكاري شركت  ASAHI INTECC  از كشور ژاپن برگزار شد.
در اين دوره دو مورد كيس پيچيده با موفقيت انجام شد، بازخورد شركت كنندگان و نماينده ژاپني اين شركت حاكي از بار آموزشي بالاي دوره بود.
كارگاه آموزشي CTO Bootcamp  به صورت دوره اي هر دو ماه يك بار در بيمارستان آتيه وبه اسپانسري و همراهي شركت  ASAHI INTECC،  همكاري شركت بازرگاني دوست ياد سعيد برگزارمي شود.