پنل روانشناسي آنلاين به مناسبت هفته ملي سلامت روان، با موضوع؛ نقش خانواده در پيشگيري از اعتياد هاي رفتاري، دوشنبه 24 مهر برگزار شدکلاس آموزشی تغذیه سالم با محوریت سلامت روان ،سخنران : خانم فضیلتی، سه شنبه ۲۵ مهر ماه با هماهنگی  آموزش منایع انسانی و دفتر ارتقای سلامت برگزار گردید.