كنفرانس علمي انجمن جراحي زانو، آرتروسكوپي و آسيب هاي ورزشي ايران، 23 تير در بيمارستا ن آتيه با حضور اساتيد بنام برگزار و به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مربوط به جراحي زانو پرداخته شد.
نشست هاي انجمن جراحي زانو به صورت ماهيانه برگزار مي شوند. علاوه بر اين، كنگره معتبري كه به صورت دو سالانه برگزار مي شود در بهمن ماه 1402 در جزيره كيش و با حضور حداقل 45 مهمان خارجي كه از اقصي نقاط دنيا حضور دارند، برگزار مي شود. 
علاقه مندان جهت ثبت نام در اين كنگره مي توانند از طريق سايت انجمن جراحي زانو iskast.com اقدام فرمايند.