دومين كارگاه آموزشي CTO Bootcamp  در بيمارستان آتيه، جمعه 31 شهريور توسط  دكتر آرسيس احمديه  و دكتر جلال نوروزي با همكاري شركت  ASAHI INTECC  از كشور ژاپن برگزار شد.
اين كارگاه به صورت دوره اي هر دو ماه يك بار در بيمارستان آتيه به اسپانسري و همراهي شركت  ASAHI INTECC،  همكاري شركت بازرگاني دوست ياد سعيد و پشتيباني فني گروه فيلم برداري Hi shot برگزارمي شود.  
تهيه و تنظيم خبر: روابط عمومي بيمارستان آتيهجمعه 2 تيرماه 1402 كارگاه آموزشي CTO Bootcamp  در بيمارستان آتيه توسط دكتر آرسيس احمديه و دكتر جلال نوروزي با همكاري شركت ASAHI INTECC از كشور ژاپن برگزار شد.
موضوع كارگاه آنژيوپلاستي عروق كرونر مسدود بود. يك دوره آموزشي خاص با دو مورد بسيار پيچيده كه هر دو با موفقيت انجام شدند.
مورد  اول يك خانم 82 ساله با تنگي شديد دريچه آئورت و مورد دوم بيماري با سابقه 4 بار عمل جراحي دريچه و تنگي دريچه بيولوژيك ميترال و پارگي حاشيه دريچه كه خود يك نمونه ي خاص در درمان اين بيماران به شمار مي آيند، بودند.
بعد از گذشت 5 سال وقفه در انجام اقدامات تهاجمي غير جراحي در بيماران دريچه اي، جراحي دو مورد بسيار خاص توسط دكتر احمديه و تيم همراه با موفقيت انجام شد.
اين دوره كه قرار است به صورت دوره اي هر دو ماه يك بار برگزار گردد، براي اولين بار در ايران و در بيمارستان آتيه به اسپانسري و همراهي شركت  ASAHI INTECC،  همكاري شركت بازرگاني دوست ياد سعيد و پشتيباني فني گروه فيلم برداري Hi shot برگزار شد. دكتر آرسيس احمديه و دكتر جلال نوروزي اداره اين دوره ي پيشرفته را برعهده داشتند.
تهيه و تنظيم خبر: روابط عمومي بيمارستان آتيه