شماره حساب جهت واريز هزينه كنگره:  7040-4636-8310-5859 بانك تجارت به نام دكتر حسن ناوي پور
جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در كنگره به لينك زير مراجعه فرمائيد:
http://nml.modares.ac.ir/page/65/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85