یک صد و چهارمین جلسه ژورنال کلاب انجمن جراحان توراکس سه شنبه ۲۱ خرداد ماه 98 همزمان با برگزاری کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران در بیمارستان آتیه برگزار شد. در این جلسه که با شرکت بیش از ۳۵ نفر از جراحان توراکس از سراسر کشور و همکاران انکولوژیست،رادیولوژیست و متخصصین طب هسته ای برگزار شد، جدیدترین مقالات راجع به تومورهای ژرم سل مدیاستن توسط فلوهای جراحی توراکس دانشگاههای شهید بهشتی و تهران ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین اطلاعات مربوط به جدیدترین روشهای تشخیصی و امکانات درمانی در کشور توسط اساتید مجرب ارائه گردید.