روز جهاني كار و كارگر مبارك

 
روز پاسداشت كار و كارگر با حضور رده ها و اقشار مختلف خانواده آتيه كه حكايت از مهروزى، احترام به تلاش گروه هاى پشتيبان و  همدلى و اميد داشت در فضايى شاد و پر نشاط روز چهارشنبه 11 ارديبهشت 98  در تالار دكتر هنرمند برگزار شد.