همايش فصل بهار انجمن POTA با عنوان اشتراك تجارب در عوارض درمان شكستگيها  جمعه 6 ارديبهشت 98 در بيمارستان آتيه با حضور اساتيد و پزشكان ارتوپد از سراسر كشور و  همزمان با پخش زنده  كنفرانس در  صفحه instragram پتا به آدرس POTA.conference