به مناسبت هفته ملي سلامت بانوان،دوشنبه 30 مهر97 در  طبقه هفتم كلاس آموزشي با عنوان پيشگيري از رفتارهاي پرخطر با حضور بانوان ( همكار و مراجعين ) برگزار شد. مدرس دكتر هيربد-دكتر ارهام صدر