اطلاعيه آموزشي
قابل توجه كليه همكاران محترم  سرپرستار ، پرستار ،ماما
 
كارگاه يك روزه آموزشي هموويژيلانس ونحوه صحيح گزارش دهي عارضه تزريق خون و فراورده هاي خوني  
 مدرس دوره : جناب آقاي دكتر اميرزاده ( پزشك سازمان انتقال خون )
 
تاريخ و ساعت برگزاري:97/6/22
پنج شنبه  - ساعت 8:00- 13:00 
 مكان برگزاري : بيمارستان آتيه - تالارهنرمند

1-حضور شركت كنندگان گروه هدف (پزشكان و پيراپزشكان)  در تاريخ و ساعت ذكر شده الزامي است.
2- از سرپرستاران محترم در خواست مي شود  جهت عدم تداخل شيفت هاي كاري و برنامه دوره باز آموزي  اعلام شده از هم اكنون  دقت لازم را به عمل آورند. ( گواهي داخلي  دوره صرفا براي شركت كنندگاني كه دوره را به طور كامل گذرانده اند صادر خواهد شد)
3-برنامه ريزي دقيق براي حضور اكثريت كاركنان گروه هدف انجام گردد.