دومين نشست فصلي علمي و كاربردي مديران حقوقي، وكلا و كارشناسان حقوقي دانشگاه هاي علوم پزشكي و بيمارستان هاي سطح استان تهران در تاريخ 14 شهريور 97 در سالن دكتر هنرمند بيمارستان آتيه برگزار گرديد.
مهمترين بخش هاي برنامه :
•    قرائت قران و پخش سرود ملي
•    خوش آمدگويي به مدعوين و افتتاحيه توسط آقاي محسن گنجي مدير اجرايي بيمارستان  
•    قرائت پيام همايش توسط آقاي طهماسبي دبير همايش و مسئول شكايات بيمارستان
•    خير مقدم و بيان دستور جلسه توسط دكتر خاني مدير حقوقي سازمان نظام پزشكي
•    ايراد سخنراني با موضوع حقوق متقابل بيمارستان و بيمار در حال ترخيص در خصوص هزينه هاي بيمارستاني توسط آقاي دكتر توحيدي معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران و عضو قضايي هيات تجديد نظر انتظامي سازمان نظام پزشكي
•    ايراد سخنراني با موضوع مباني عدالت ترميمي در جرائم پزشكي توسط آقاي دكتر اسدي عضو هيات علمي دانشگاه
•    پرسش و پاسخ توسط حاضرين در جلسه
•    و در انتها ارائه گواهينامه آموزشي به شركت كنندگان