جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر با شماره 82723842 و 82723843 (واحد آموزش پرستاري بيمارستان آتيه) تماس حاصل فرمائيد.