اولين كنگره كشوري مديريت و رهبري اثر بخش در پرستاري با رويكرد اعتبار بخشي و مديريت پرستاري
 
سومين روز كنگره كشوري مديريت و رهبري اثر بخش در پرستاري روز پنجشنبه 20  ارديبهشت ماه سال1397 در تالار دكتر هنرمند بيمارستان آتيه با مشاركت و همكاري بيمارستان آتيه و دانشگاه تريبت مدرس برگزار گرديد.
 
عناوين سخنراني ها و پانل اساتيد ارجمند در ادامه ارائه مي گردد:
  • جناب آقای دکتر غلامعلی جعفری در خصوص مدیریت خطر و ایمنی بیمار
  • جناب آقای امين نيكو منظري در خصوص قوانين و مقررات حرفه اي
  • سركار خانم دكتر حرمت السادات امامزاده قاسمي در خصوص مستند سازي مراقبت هاي پرستاري
  • پانل: ارتقای شایستگی مدیران و اخلاق پرستاری با حضور آقای دکتر عیسی محمدی، آقای دکتر حمزه جمشیدی و آقای دکتر حسن ناوی پور
  • جناب آقای دکتر حمید رضا نمازی در خصوص الزام های سازمانی اخلاق گرایی در خدمات سلامت
  • پانل: ملاحظات قانوني در ثبت گزارشات پرستاري با حضور آقای دکتر غلامعلی جعفری، آقای دکتر امین نیکومنظری، خانم دکترحرمت السادات امام زاده قاسمی و خانم دکتر فاطمه حاجی بابایی
  • آقايان سلمان اقباليان و مرداويج ديلمي در خصوص بيمه مسئوليت حرفه اي
  • جناب آقاي مهرداد كلاته جاري در خصوص کارآفرینی در حوزه سلامت: تجربه مرکز توانبخشی قائم شاهرود
  • و در پايان مراسم اختتاميه


 
تهيه و تنظيم: روابط عمومي بيمارستان آتيه