اولين كنگره كشوري مديريت و رهبري اثر بخش در پرستاري با رويكرد اعتبار بخشي و مديريت پرستاري
 

دومين روز كنگره كشوري مديريت و رهبري اثر بخش در پرستاري روز چهارشنبه 19  ارديبهشت ماه سال1397 در تالار دكتر هنرمند بيمارستان آتيه با مشاركت و همكاري بيمارستان آتيه ودانشگاه تريبت مدرس برگزار گرديد.
 
عناوين سخنراني ها و پانل اساتيد ارجمند در ادامه ارائه مي گردد:
 • جناب آقای دکتر عیسی محمدی در خصوص اعتباربخشی و ضرورت توسعه نقش در پرستاری
 • جناب آقای دکتر حمزه جمشیدی در خصوص ارزیابی شایستگی مدیران
 • پانل: ارتقای شایستگی مدیران و اخلاق پرستاری با حضور آقای دکتر عیسی محمدی، آقای دکتر حمزه جمشیدی و آقای دکتر حسن ناوی پور
 • جناب آقای دکتر حمید رضا نمازی در خصوص الزام های سازمانی اخلاق گرایی در خدمات سلامت
 • پانل: چالش های اجرایی اخلاق حرفه ای در سازمان های سلامتی با حضور آقای دکتر عیسی محمدی، آقای دکتر حمزه جمشیدی، آقای دکتر حمیدرضا نمازی، خانم دکتر افسانه صدوقی اصل
 • تجربه نگاری دوم با موضوعارتباطات بین حرفه ای با حضور گروه علمي دکتر زهره ونکی، دکتر ستاره خسروانی و خانم عزت جعفر جلال
 • سركار خانم دکتر طاهره طولابی در خصوص استفاده از سیستم HIS برای ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری بخش ویژه قلب
 • جناب آقای محمدرضا غیرتمند در خصوص تعرفه گذاری در ارایه مراقبت های پرستاری
 • سركار دکتر شیما صفازاده در خصوص ارتقای توانمندی پرستاران بخش اورژانس در کاربرد دستگاه مانیتور: اقدام پژوهی
 • سركار دکتر گیتی افروز پوراحمدی در خصوص تجربه های موفق سازمان ها در ارتقای کیفیت زندگی کاری زنان شاغل
برنامه هاي جانبي كنگره:
 • برگزاري كارگاه تخصصي ارتباطات(مذاکره و تجزیه و تحلیل مراوده ای) با سخنراني خانم دکتر فروزان آتش زاداه، خانم دکتر منصوره زاغری تفرشی، خانم دکتر جمیله مختاری، خانم منیژه نادری و خانم لیلا خداجو


 
تهيه و تنظيم: روابط عمومي بيمارستان آتيه