آدرس مطب
ولنجك- انتهاي خيابان يمن - ابتداي خيابان اعرابي - جنب داروخانه دكتر رزازان- پ 21-ط4
تلفن مطب
88574595
بیوگرافی
آدرس مطب دوم: بيمارستان آتيه درمانگاه دكتر سودبخش / 9-88580048
* ضروری