دکتر حمید رضا شهبازی
آدرس مطب
بیمارستان آتیه /درمانگاه دكتر سودبخش
تلفن مطب
88580048-88580049
بیوگرافی
جراحي عمومي - فلوشيپ جراحي دست