مجموعه آوا (آموزش والدين آتيه) با شما و در كنار شما
روزانه پاسخگوي صدها سوال مادران و پدران توسط متخصصين حوزه مادر و كودك مي باشد
با ما همراه باشيد در:


* كانال آموزش والدين آتيه
https://telegram.me/atiehkids2
* گروه آموزش والدين آتيه با حضور روزانه متخصصين حوزه مادر و كودك
https://telegram.me/joinchat/BWB3Mz_ZL8GL98--p4xaGQ
* وبسایت آموزش والدین آتیه ( آوا )
www.atiehkids.ir
* و صفحه اینستا گرام Avasaite