بخش بهار ويژه مراقبت و کنترل بیماران اعصاب و روان مي باشد.
 اتاق های اين بخش مجهز به دوربین مداربسته و درب ورودی مجهز به آیفون تصویری جهت کنترل رفت و آمد مي باشد.
 مكان:‌
طبقه دوم
شماره تماس: 
45-82723244