كارگاه بارداري ويژه پدران و مادران در انتظار فرزند روز پنج شنبه 21 بهمن ماه 95 توسط واحد روابط عمومي و گروه آموزش والدين آتيه (آوا) در تالار دكتر هنرمند برگزار گرديد.
سخنرانان كارگاه:
جناب آقاي دكتر حاج قاسمعلي متخصص بيهوشي
جناب آقاي دكتر جديري متخصص نوزادان
جناب آقاي دكتر هيربد روانپزشك
سركار خانم دكتر شاهپوريان متخصص اطفال
سركار خانم براتي كارشناس پرستاري (آموزش شيردهي
روابط عمومي بيمارستان آتيه