كارگاه بارداري ويژه پدران و مادران در انتظار فرزند روز پنج شنبه 15 مهر ماه 95 توسط روابط عمومي و با همكاري سايت آموزش والدين آتيه در تالار دكتر هنرمند برگزار شد
كارگاه بارداري در ساعت 9 صبح با حضور جمع كثيري از مادران باردار و همسرانشان برگزار شد
- در ابتداي برنامه سركار خانم دربندي ماما محترم اتاق زايمان ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص مراحل زايمان به طور مبسوط در زمينه ي ترويج زايمان طبيعي سخنراني داشته و پاسخگويي سوالات مادران بودند
- سركار خانم دكتر رويا شاپوريان متخصص اطفال در خصوص تكامل حركتي - رفتاري كودك سخنراني داشتند
- سركار خانم گرمچي كارشناس محترم بخش شيردهي به آموزش شيردهي و اهميت شير مادر پرداختند
- جناب آقاي دكتر يوسفي پزشك محترم بخش اطفال از ديگر سخنران كارگاه بودند كه در خصوص مراقبت هاي پس از تولد نوزاد سخنراني داشته و پاسخگويي سوالات مادران بودند
- و در آخر برنامه جناب آقاي دكتر هيربد در خصوص تغييرات خلق و خو در دوران بارداري و اهميت روابط مناسب بين همسران به ايراد سخنراني پرداختند