يكشنبه 28 شهريور ماه 1395 جشن دانش آموزان موفق آتيه (فرزندان محترم پرسنل و پزشكان ارجمند بيمارستان آتيه ) با حضور جمع كثيري از خانواده ها و فرزندان آنها در تالار همايش بيمارستان آتيه برگزار گرديد.