آدرس مطب
ساختمان پزشکان بیمارستان آتیه طبقه 1
تلفن مطب
88367231-4- 88367441
بیوگرافی
پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
تخصص ارتوپدی از دانشگاه شهید بهشتی
تخصص تکمیلی جراحی دست از آلمان
 
* ضروری