توجه:
بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني خود به يك نفر آقا با شرايط زير نيازمند است:
كارشناس آقا داراي مدرك تحصيلي مهندسي پزشكي يا مهندسي برق الكترونيك داراي 3 سال سابقه كار بيمارستاني حد اكثر سن 35 سال
افراد واجد شرايط رزومه خود را حد اكثر تا تاريخ 96.3.30 به آدرس  kooshyar_mt@yahoo.com  ارسال نمايند.