دكتر خلیل علی زاده
استاد ارتوپدی و جراحی دست

رئيس بيمارستان
رئیس هیئت مدیره شركت پزشكي كوشك آتيه
دكتر خلیل علی زاده
 
دكتر غلامحسين كاظميان
متخصص ارتوپدی

مدیرعامل شركت پزشكي كوشك آتيه
عضو هيئت مديره
دكتر غلامحسين كاظميان
 
دكتر علی شهرام موثقی
متخصص بيهوشی

عضو هیئت مدیره


 

 
دكتر محمد بهگام شادمهر 
متخصص جراح توراکس

عضو هیئت مدیره

 
دكتر فريد كوثري
متخصص آسيب شناسي باليني و تشريحي

عضو هیئت مدیره

 


دکتر امير حسين كامبوزيا
متخصص جراحي فك و صورت

عضو هیئت مدیره

 

دكتر احمد رشيد فرخي
متخصص بيماري هاي عقوني

عضو هیئت مدیره

 
برچسب ها : آتیه ، هیئت مدیره