داوطلب گرامي
با سلام
آزمون ورودي بيمارستان آتيه شامل 3 مرحله مي باشد كه نتايج اولين مرحله حضورتان تقديم مي شود. در صورت پذيرفته شدن، جهت مراحل بعدي استخدام با شما تماس گرفته خواهد شد.
(لازم به ذكر مي باشد كساني كه نتيجه آزمون آنها مرزي مي باشد به صورت مشروط براي مصاحبه دعوت خواهند شد)
با تشكر
مديريت منابع انساني بيمارستان آتيه