بخش ICU:
شامل دو بخش ICU داخلی و  ICU جراحی، اتاق ایزوله و دو اتاق VIP می باشد. بیماراني که نیاز به مراقبت های ویژه و خاص دارند از جمله بيماران دچار آسيب هاي مغزي، تصادفي، جراحی و داخلی در این بخش بستری و تحت مراقبت قرار مي گيرند.
 مكان:‌ طبقه اول
شماره تماس: 
82723197-82723195-82723194-82723192

 
برچسب ها : آتیه ، بیمارستان آتیه ، ICU