مراسم با شكوه بزرگداشت روز پزشك و تقدير از مقام شامخ پزشكان،
جمعه 3 شهريور 96 در محل پروژه ساختمان بيمارستان آتيه 2 (آتيه غرب) برگزار گرديد.

لحظه هايتان سر شار از رويش مهر و شادي و قلب هايتان آكنده از اميدروابط عمومي بيمارستان آتيه