گزارش تصويري كارگاه بارداري 15 تيرماه 1396
مكان برگزاري: سالن همايش بيمارستان آتيه
از ساعت 9 تا 13
مهمترين بخش ها ومسائل ارائه شده در كارگاه شامل:
1- بخش زنان و زايمان و پاسخگويي به سوالات پدران و مادران توسط سركار خانم دكتر انفاسي
2- بخش پاسخگويي به سوالات خانواده ها در خصوص مراقبت از نوزاد پس از تولد توسط جناب آقاي دكتر مجتبي يوسفي
3- بخش آموزش شيردهي توسط كارشناس شيردهي سركار خانم گرمچي
4- بخش روانپزشكي توسط جناب آقاي دكتر آرش هيربد و سركار خانم دكتر عابد