جهت اطلاع از برنامه هاي آتي بيمارستان آتيه با ما همراه باشيد در:
* كانال آموزش والدين آتيه
https://telegram.me/atiehkids2
* گروه آموزش والدين آتيه با حضور روزانه متخصصين حوزه مادر و كودك
https://telegram.me/joinchat/BWB3Mz_ZL8GL98--p4xaGQ
* وبسایت آموزش والدین آتیه ( آوا )
www.atiehkids.ir
* و صفحه اینستا گرام Avasaite