كارگاه آموزش مهارت كارگروهي از طريق بازي

پنج شنيه 10 و 17 اسفند ماه 1391 از ساعت 9 تا 13

پنجشنبه 26 ارديبهشت ماه 1392، ساعت ۴ الی ۶ بعدازظهر

پنج شنبه 28 دي ماه 1390 ساعت 4 تا 6 بعدازظهر

پنج شنبه 30 آذر ماه از ساعت 4 تا 4 بعد از ظهر

8 دي ماه ساعت 10 / بيمارستان آتيه طبقه هفتم

آقاي مسعود همامی دوازه بان تیم ذوب آهن اصفهان روز یکشنبه مورخ 91/9/19 در بیمارستان آتیه بستری شد

آقای محمد باقری معتمد عضو تیم ملی تکواندو که در المپیک 2012 لندن مدال نقره را کسب نمودند، دچارآسیب دیدگی زانو گردیده و در روز شنبه مورخ 91/8/7 در بیمارستان آتیه بستری شدند

بیمارستان آتیه نیز با همکاری مرکز پایش رشد و تحول آفتاب