واحد پذيرش بيمارستان آتيه در طول شبانه روز پذيرای مراجعه كنندگان مي باشد.


   آدرس: شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان
   صندوق پستی: 6564-14151
   کدپستی: 1467773661
   تلفن: 82721

بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني به يك نفر واجد شرايط زير نيازمند است:
-  كاردان يا كارشناس بهداشت محيط، داراي حداقل 4 سال سابقه كار بيمارستاني ، آشنائي با امور لاندري و پسماند ، تمام وقت ، حد اكثر سن 35 سال
ارسال رزومه تا تاريخ 96.11.30 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com